Bảng chi phí lăn bánh xe Hyundai ex8 gtl

Bảng chi phí lăn bánh xe Hyundai ex8 gtl 2021 Nộp lệ phí trước bạ: 7,600,000 VND Đăng kí lấy biển: 2,500,000 VND Bảo hiểm TNDS: 1,900,000 VND Phí đường bộ: 4,700,000 VND Phí khám đăng kiểm: 400,000 VND Gắn biển, dán chữ: 600,000 VND Một số chi phí khác (bôi trơn): 2,500,000 VND   Trên đây là chi phí lăn bánh

0336984555