Hyundai Mighty EX8 GTS2 | Xe tải EX8 GTS2

HYUNDAI
Mighty EX8 GTS2
Xe tải 7 Tấn
Xe tải thùng
6980 x 2200 x 2380mm
5300 x 2100 x 2090mm
11000 Kg
LR Việt Nam

Hotline: 0348.806.598

0348.806.598